City Youth Church

City Youth Church (CYC) is a lively growing congregation made up of young people from a Roma background.

Watch this video first!

CYC is a place where any youth can gather and hear about our Lord Jesus Christ – his love, his grace and finished work on the cross.  We meet every Friday at 5pm at Ozzy Road.  Our service is from 5pm-7pm.  If you are from about age 13 to 25 then you’ll fit right in.  We are a group of about 10-15 youth and we speak English, Slovakian and Roma  – we are mostly at school, college or some people have jobs.  Our worship service includes singing, prayers, learning from the Bible, testimonies and pizza sometimes. 

Here is the link to our Testimonies video.

CLICK HERE

We just started Media Kids Church too….

CLICK HERE

We just had our 8th birthday and lots of baptisms this year.

City Youth Church (CYC) je živo rastúce zhromaždenie zložené z mladých ?udí z rómskeho prostredia.

Pozrite si najprv toto video!

CYC je miesto, kde sa každý mladý môže stretnú? a po?u? o našom Pánovi Ježišovi Kristovi – jeho láske, jeho milosti a dokon?enom diele na kríži. Stretávame sa každý piatok o 17:00 na Ozzy Road. Naša služba je od 17:00 do 19:00. Ak máte približne od 13 do 25 rokov, zapadnete medzi nás. Sme skupina asi 10-15 mladých ?udí a hovoríme po anglicky, slovensky a rómsky – vä?šinou sme v škole, na vysokej škole alebo niektorí ?udia majú prácu. Naša bohoslužba zah??a spev, modlitby, u?enie sa z Biblie, svedectvá a niekedy aj pizzu.

Tu je odkaz na naše video Svedectvá.

KLIKNITE TU

Práve sme tiež založili Media Kids Church….

KLIKNITE TU

Tento rok sme mali práve 8. narodeniny a ve?a krstov.

Boulton Lane

Address

Boulton Lane
Alvaston
Derby
DE24 0AY

A NEW WAY OF DOING CHURCH

Phone

(01332) 349468

OZZY ROAD

Address

Corner of Charnwood Street and
Osmaston Road
Derby
DE1 2GU